Karaktärer från Midgård

Innan kristendomen kom in i bilden i Skandinavien så dyrkade vikingarna asagudarna och asatron. De här gudarna hade många likheter med de riktiga människorna, så som att de kunde bråka och slåss och även göra fel. Det var heller inte odödliga utan kunde bli dödade. Varje gud beskyddade ett visst område.På den tiden trodde vikingarna att deras värld hölls samman av ett enormt träd som var en ask och som fick namnet Yggdrasil. I det här trädet fanns de olika världarna Asgård som var gudarnas hem, och Midgård som var hem till människorna. Det fanns även dödsriket Hel och Utgård.

Midgård

Midgård var alltså den plats där människorna levde enligt asatron. Människorna vid den här tiden bestod av stridslystna vikingar och deras familjer. Midgård hade tilldelats människorna av urgudarna Oden, Vile och Ve. Runt den här världen finns en enorm bergskedja som ska beskydda människorna mot onda jättar och dvärgar.Det finns en hel del karaktärer från den här mytologin som har gjort sig ett större namn än vissa andra. När det gäller människorna i Midgård så handlar det om kända vikingar, kungar och andra kända krigare i Norden. Några exempel på dessa är Harald Blåtand, Harald Hårfagre, Ottar Vendelåkra, Sven Tveskägg och Egil Skallagrimsson.

Vikingar i Midgård

Harald Blåtand är en av de mest kända karaktärerna från Midgård. Han var under en tid kung över Danmark och sedan Norge. År 960 omvände sig Blåtand till kristendomen och byggde dessutom nordens första domkyrka i Roskilde. Blåtand var känd för att han gjorde sig ovän med många, både släktingar och även andra vikingar.Harald Hårfagre blev faktiskt kung över Norge när han bara var 10 år gammal. Han var en ung liten tuffing som fick stå emot många försök där andra småkungar ville ta över makten. Sitt namn fick han efter att han svurit att inte klippa sitt fagra hår eller skägg innan Norges alla kungar hade enats.